http://amandarussianart.blogspot.com/
'Water Nymph' - Figurative Oil Painting
'Water Nymph' oil on stretched canvas 41 x 30cm
read on »
Blog Promotion and Content Marketing on Authentic Blogs
http://frjessie.blogspot.com/
Ezekiel 37, 12-14
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel 37, 12-14 Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos: “Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko: Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo’y mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong
read on »